• ικανοποίηση για τον πελάτη
  • δημιουργία για την αναμόρφωση
  • πάθος για αρτιότητα
  • αφοσίωση για το αποτέλεσμα
  • θετική ενέργεια στην υλοποίηση
  • σεβασμός για τους συνεργάτες μας
  • πρόκληση για το καλύτερο
  • μάθηση από τους διακεκριμένους
  • μαγευτικό "επιχειρείν"