Οι βαφές των τοίχων και των επιφανειών, καλύπτουν όλη την χρωματική παλέτα, αλλά πάνω από όλα ταιριάζουν πλήρως στην οπτική αισθητική. Οι ιδιαίτερες όμως τεχνοτροπίες που χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους τεχνίτες μας, δημιουργούν ένα χρωματικό αποτέλεσμα, που απλώς υπήρχε μόνο στη φαντασία των πελατών μας.