Ο ανελκυστήρας εντάσσεται στην εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Είναι η γραμμική συνέχεια από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Η συνέχεια της αρμονίας μεταξύ ορόφων και εικόνων. Έτσι, τα υλικά όπως κρύσταλλο, ψηφίδα, αλουμίνιο, καθρέπτης, ξύλο όταν τα αφήνεις πίσω σου τα βλέπεις μπροστά σου, γύρω σου. Φωτισμένα. Η πόρτα του θα θέλετε να είναι πάντα ανοιχτή.